מבוא

אתר “מכלול” (להלן: “האתר”, או “החנות”) המופעל ע”י חנות מכלול ע.מ. 038713228  ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת מוצרי החנות השונים (“המוצר”).

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החנות.

הרכישה

רשאי לבצע רכישה באתר, תושב ישראל שמלאו לו 18 שנה, וברשותו כרטיס אשראי פרטי על שמו, או חברה/עמותה/חל”צ המאוגדת בישראל כחוק, וברשותה כרטיס אשראי על שם ובבעלות הגוף המאוגד.

במידה ובוצעה הזמנה, ברשות מכלול לפנות ללקוח על מנת לוודא שהכרטיס אשראי עמו בוצעה ההזמנה שייך לו, או לבקש את פרטי בעל הכרטיס על מנת לוודא את אישורו לביצוע ההזמנה וקבלת אישור ממנו בכתב.

בתהליך הרכישה, ידרש הלקוח להזין את פרטיו האישיים; שם משפחה, שם פרטי, ת.ז./ח.פ., כתובת, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, וכתובת דואר אלקטרוני. החנות מתחייבת לשמור את המידע כמידע מסווג, ולא תעשה בו שימוש אלא לפי תקנון זה.

מסירת מידע כוזב הינו עבירה על פי חוק. החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכירה במקרה כזה, ולפעול כנגד המיפר בכלים המשפטיים שלרשותה.

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט. ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.

התשלום באתר באמצעות כרטיס אשראי בלבד ובעת ההזמנה. אלא אם כן סוכם מראש אחרת עם המזמין, ובכתב. עם ביצוע ההזמנה, מחוייב הרוכש לשלם את תמורת המוצר לחנות.

החנות עושה כל מאמץ שהמלאי באתר יהיה מעודכן. עם זאת, יתכן שהמוצר אינו במלאי עקב סיבות שאין בשליטתנו, (כגון: הזמנות מקבילות של לקוחות אחרים, וכדומה.) במקרה כזה החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה עד שני ימי עסקים מעת ההזמנה, ולזכות את כרטיס האשראי של הלקוח בדמי הרכישה. במידה והמוצר לא במלאי, ומחיר המוצר עלה אצל הספק, החנות רשאית להתנות את המכירה בכך שהמחיר יהיה בהתאם לעליית המחירים אצל הספק. כמו כן רשאית החנות לבטל את המכירה באם לדעתה חלה טעות בתמחור המוצר או בהצגתו. הודעה על ביטול הרכישה, תועבר לרוכש על ידי פרטי הקשר שסופקו על ידו בעת ביצוע ההזמנה.

הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.

מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ.

החנות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

החזרות וביטולים

ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החנות תוך 14 יום מיום הרכישה או קבלת המוצר. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחנות המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחנות כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית וללא כל פגם בין במוצר ובין באריזתו, בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.

במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החנות ללקוח את הסכום ששולם על ידו, בניכוי 5% מהסכום ששולם על ידו, או מאה שקלים. הנמוך מביניהם. ההחזר יועבר על ידי זיכוי כרטיס האשראי של הלקוח, תוך 14 יום מעת החזרת המוצר לחנות, בשלמותו.

מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החנות לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

במקרה של ביטול עקב אי התאמה או עקב איחור בהספקת המוצר מעבר ל14 יום, תשא החנות בעלות משלוח המוצר בחזרה, והלקוח יזוכה במלוא הסכום ששולם על ידו.

אספקה והובלת המוצר

החנות תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך שבעה ימי עסקים (לא כולל שבתות וחגים). או תוך הזמן שצויין באתר והאפשרות שבחר הלקוח, אם צויין אחרת.

הזמנת מוצר שמשקלו עולה על 10 ק”ג, ולצורך הספקתו יש לעלות יותר מ20 מדרגות, ואין מעלית בבניין, על הלקוח לציין זאת בהזמנה. הספקת המשלוח תהיה כרוכה בעלות נוספת עבור סבלות. לחילופין, הלקוח יהיה רשאי לאסוף זאת מהשליח בכניסה לבניין ללא עלות נוספת.

במידה והחנות או חברת המשלוחים לא תוכל לבצע את המשלוח מכל סיבה שהיא, תהיה החנות רשאית לבטל את העיסקה ולזכות את כרטיס האשראי של הלקוח בסכום ששולם על ידו ללא פיצוי נוסף כל שהוא.

מחיר המשלוח כולל כתובות מגורים או עסקים רגילים בתוך תחומי הקו הירוק. במקרים אחרים, יתכן שיחול תשלום נוסף, כפי שהחנות תודיע ללקוח ובמידה ויסכים לכך תחול תוספת תשלום והמוצר ישלח לביתו. לחילופין, החנות שומרת לעצמה את הזכות גם לבטל את העיסקה ולזכות את הלקוח כאמור לעיל.

החנות לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר מהחנות באופן עצמאי, אלא אם כן תאם זאת מראש עם החנות.

מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החנות: 02-9999050 או במייל 9999050@gmail.com.

אחריות ושירות

האחריות למוצרים המסופקים עם תעודת אחריות, חלה על הספקים/יבואנים/יצרנים של המוצרים, בהתאם לתעודת האחריות המצורפת למוצר. 

האחריות למוצרים אחרים, מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו עקב פגם במוצר, ואינה מכסה שבר או פגם אחר שנגרם על ידי רטיבות/לחות, או כל סיבה אחרת שנגרמה עקב שימוש לא נכון על ידי הלקוח.

הצגת המוצרים באתר, אינה מעידה על איכותן ואינה מהווה המלצה לרכישתן.

התמונות המוצגות באתר, הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את האתר/החנות.

במקרה של תקלה המכוסה באחריות, הובלת המוצרים לחנות, תיעשה על ידי הלקוח או על ידי מי מטעמו, כמו כן איסוף המוצרים מתיקון/החלפה.

על הלקוח לתאם משלוח המוצרים לתיקון/החלפה בשירות הלקוחות של החנות, לפני שליחת המוצר. כמו כן לוודא שהמוצר חזר מתיקון לפני הגעה לאיסוף מהחנות.

האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות אתר מכלול. החנות שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.

הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החנות ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.

החנות לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר.

להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החנות בטלפון 02-9999050 או במייל 9999050@gmail.com.

החנות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות והשירות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או אחרי סגירתה) והיה והחנות תבטל את המכירה כאמור לעיל , לא תהיה לך כל טענה, תביעה כלפיה.

אבטחת מידע ופרטיות

החנות רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס ההזמנה ובכל מידע אחר שסופק על ידי הלקוח, על מנת להביא ללקוח את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החנות ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החנות אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

החנות מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

כפתור “שלח” יש משום הסכמה לחנות או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החנות. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפוץ להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החנות התקשרו לטלפון: 02-9999050.

באמצעות לחיצה על כפתור “שלח” אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של מכלול, או של צדדים שלישיים שמכלול קיבלה מהם רשות להשתמש בזכויותהם.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החנות.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד. הצדדים מצהירים בזאת כי יעשו את הכל ליישב את הסכסוך ביניהם, אם יהיה כזה, מחוץ לכתלי בית המשפט. במידה ולא ייושב הסכסוך כאמור, יוכל כל אחד מהצדדים לתבוע את משנהו בבית הדין הישר והטוב. פרטי הקשר של בית הדין: https://sites.google.com/hatov.org/main. השימוש באתר וההסכמה לתקנון זה, כמוה כחתימה על כתב בוררות הנהוג בבית הדין.

במידה והדיון יועבר לבית המשפט בהוראת בית הדין, הסמכות השיפוטית בבית משפט השלום בבית שמש.

נ.ב.: חלקים רבים מתקנון זה הועתקו באישור מאתר iWebsite, אך נערכו בו שינויים כפי ראות הנהלת החנות.

על פי בקשתם, אנו מצרפים את הקישור לעמוד ממנו הועתקו חלקים מההסכם. https://iwebsite.co.il/takanon/.

התחברו בכיף

הירשמו בכיף

Registration disabled
דילוג לתוכן